La Guàrdia d'Honor de la Mare de Déu de Misericòrdia

-->
Una estona de pregària al Santuari.

Des de fa molts anys i, per tal de que no manqui mai una visita diària al Santuari, les Cambreres de la Mare de Déu de Misericòrdia van instituir la “Guàrdia d’Honor de la Mare de Déu”, tot convidant els devots de Maria a formar-ne part.
Les persones que pertanyen a la Guàrdia d’Honor escullen un dia de l’any per dedicar una estona de pregària individual a la Mare de Déu, a l’hora que cadascú considera més adient.
Homes i dones, joves i ancians, reusencs i foranis... la Mare de Déu, que és Patrona de tots, ens espera i acull amb amor la nostra pregària.
Totes aquelles persones que desitgin formar part de la Guàrdia d’Honor amb el compromís, sempre que sigui possible, d’una estona de pregària una vegada a l’any, només cal que ho comuniquin als ermitans del Santuari o a alguna de les Cambreres de la Mare de Déu.
A títol pràctic s’ha dir que, cada any, es tramet a cada fidel el recordatori del dia de la visita i també l’oració comuna a tota la Guàrdia d’Honor.
Us saludem amb molt d’afecte.

Cambreres de la Mare de Déu de Misericòrdia.
************************************

VISITA DE LA GUÀRDIA D’HONOR A
LA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIA
EN EL SEU SANTUARI DE REUS
MONICIÓ
Els nostres avantpassats manifestaven de mil maneres la seva devoció a la Mare de Déu de Misericòrdia.
Un signe molt especial del seu afecte filial fou la Coronació Canònica que venia a ser el reconeixement públic i solemne del valuós patronatge de la Mare de Déu de Misericòrdia sobre la ciutat de Reus.
És per a tots nosaltres una preuada herència que joiosos volem conservar.
Aquesta visita n’és una prova. Posem-t’hi tot el cor.
ORACIÓ
Santa Maria mare de Déu i mare nostra. Una vegada més, venim al vostre Santuari on Vós d’una manera senyalada escolteu el prec dels vostres fills. Tot just arribats, pensant en la vostra santedat que mereix el títol de “plena de gràcia”, ens adonem amb més claredat de la nostra condició pecadora. Com a fills vostres que som i que volem ser, confiem en la bonesa del vostre cor de mare i us demanem la vostra intercessió, per tant que, ben nets de tota culpa us puguem adreçar la nostra confiança
INVOCACIONS
Mare meva amantíssima, en tots els instants de la meva vida recordeu-vos de mi, infeliç pecador.
(Ave Maria)
Aqüeducte de les divines gràcies, condiu-me abundància de llàgrimes per plorar amargament els meus pecats.
(Ave Maria)
Reina dels cels i terra, siau la meva empara i defensa en les temptacions dels enemics de la meva ànima.
(Ave Maria)
Immaculada filla de Joaquim i Anna, obteniu-me del vostre amantíssim Fill gràcies que necessito per salvar-me.
(Ave Maria)
Advocada refugi dels pecadors, assistiu-me en l’hora de la meva mort i obriu-me les portes del cel.
(Ave Maria)
Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant...
ORACIÓ FINAL
Oh Mare virginal, hem arribat a l’hora del comiat. Ben animats i confortats per aquesta estona de pregària i lloança, ens confiem a la vostra tendresa maternal. Vetlleu sobre la nostra ciutat que us heu fet ben vostra. Feu-vos present vora el llit de dolor dels nostres malalts, protegiu la unitat de les nostres famílies, doneu seny i coratge a la joventut, encamineu als infants, doneu consol als qui es troben sols i que a les nostres llars no manqui ni el pa a la taula ni l’amor als cors.
Que aquest santuari vostre sigui per a tots els reusencs el casal de la Mare on tots es sentin acollits i agermanats.
Posem a les vostres mans les nostres aspiracions i empreses per tal de com a fills vostres no es faci res que es desdigui de la mare.
“Oh Mare virginal, santa Maria, Vós sou la nostra llum, la nostra guia, puix Déu de terra i cel Senyora us feu: sigueu nostra salut, Mare de Déu.”
CÀNTIC DE MARIA
La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que ens salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa.
Des d’ara totes les generacions em diran benaurada, perquè el Totpoderós obra en mi meravelles.
El seu nom és sant, i l’amor que té als qui creuen en ell s’estén de generació en generació.
Les obres del seu braç són potents: dispersa els homes de cor altiu, derroca els poderosos del soli i exalça els humils.
Omple de béns els pobres, i els rics se’n tornen sense res.
Ha protegit Israel, el seu servent, com ho havia promès als nostres pares; s’ha recordat del seu amor a Abraham i la seva descendència per sempre.
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era en un principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.
GOIGS
Puix sou Vós la nostra Mare
i ho tenim a gran honor,
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
1. Prop de Reus, Verge Maria,
vostre soli haveu posat,
i des d’ell, de nit i dia,
vigileu nostra ciutat.
Com que feu de sentinella,
no hem de viure amb cap temor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
2. Ja fa segles que la pesta
convertí Reus en fossar.
Dalla en mà, la mort funesta
no es cansava de segar.
Aquell regne de silenci
el rompia un trist clamor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
3. A una pobra pastoreta,
Vós, aquí us apareixeu,
i amb amor – fent més estreta
la llaçada -,li dieu:
“Com que estimo tant la vila,
vull que acabi el seu dolor”
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
4. “Vés corrents... parla’ls. Revela
com en carn mortal m’has vist.
Vull que encenguin la candela
- com abans - a Jesucrist
perquè fugin aquests núvols
que ara escampen el terror.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
5. ...Tornarà, però amb tristesa...
Torna a Vós... Us té al davant.
De genolls i amb la mà estesa
cap el poble, us diu plorant
que els jurats no l’han creguda;
que allà baix creix la foscor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
6. En ses galtes una rosa
de roig viu heu estampat;
i de nou en camí es posa
per complir el que heu ordenat.
La creuran pel bell miracle
on llueix vostra esplendor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
7. Quan la cera s’encenia,
la malura va acabar...
A Sant Pere, nit i dia,
crema encara prop l’altar,
recordant-nos a tothora
aquell vostre gran favor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
8. Nostres avis construïren,
agraïts, aquest casal.
Fent-lo ric, si ells s’hi lluïren,
no ha fet menys l’home actual.
A la pau del Santuari
la gentada ve amb fervor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
9. Us invoquen, oh Senyora,
amorosos, vostres fills,
ja que sou llur defensora
quan sorgeixen els perills.
Ara i sempre en jorns de prova
contra el mal ens deu valor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.
Mare nostra, dolç refugi
i consell del pecador:
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor

1 comentari: