dijous, 25 d’abril del 2013

Homilia de la missa de l’aparició


Tots som enviats a proclamar, si més no en la nostra vida, allò que diem que creiem! 
Mn. A. Roquer

Homilia:
Avui, 25 d’abril, celebrem com cada any la festa de sant Marc, l’evangelista. Un testimoni, per tant, molt directe d’allò que escriu. Un testimoni molt directe d’allò que vivim. Va compartir amb sant Pau i amb sant Pere el compromís de donar testimoni, i posar després per escrit, tot allò que ell havia viscut o havia captat de primera ma dels dos apòstols. És l’autor de l’escrit evangèlic més antic que tenim.

La tradició considera sant Marc com a deixeble de sant Pere. I va compartir amb sant Pau el seu viatge de captiveri a Roma, i amb ell la predicació de l’Evangeli en aquella ciutat. Precisament la conclusió de la carta de sant Pere el situa en una ciutat que ell anomena Babilònia, nom amb que ell designa la ciutat de Roma fent referència a la situació difícil dels cristians com fou difícil pels jueus l’estada a Babilònia.

La missió que Jesús confià als deixebles va ser duta a terme amb grans dificultats. I podem afegir: també avui experimentem les mateixes dificultats, si fa o no fa, donat que, d’una manera o altra, tots som enviats a proclamar, si més no en la nostra vida, allò que diem que creiem! Ni en temps de Marc ni avui no és fàcil. Allò que cal, el primer de tot, és ser evangelitzats nosaltres mateixos pel mateix Evangeli, sense por, sense vergonya; més encara: amb entusiasme i alegria. “Sé de qui m’he fiat” dirà sant Pau.

Ens cal coratge i paciència, i ens cal saber esperar. El sembrador, i en aquest cas el segador, no coincideixen en la feina. Marc va plantar i aquí som nosaltres avui fruit de la seva plantada.

Només hi ha dues reaccions, possiblement, davant de l’Evangeli: creure o no creure, acollir o rebutjar. No sé si mai hi ha hagut un temps fàcil per proclamar i viure l’Evangeli. Però certament el d’avui no ho és gens de fàcil. Hem d’estar molt convençuts de l’Evangeli per continuar vivint-lo en la dificultat i en el contratemps. Justament la dificultat pot ser la garantia, justament, de la nostra convicció. Avui, no totes ens ponen; i les dificultats posen a prova la nostra fe. Per tant, doneu garantia d’allò que creieu, doneu garantia d’allò que dieu que viviu. En la dificultat es posa a prova allò que diem que creiem. Nosaltres només sabem una cosa: “Aneu i prediqueu a tothom l’Evangeli”. No diu: aneu i veureu com allò que prediqueu dóna molt de fruit. No!

Que el testimoni de sant Marc encoratgi la nostra fe, afermi la nostra fe; fins i tot en temps de dificultat. Que la festa d’un evangelista, avui sant Marc, ens encoratgi, a tots!, a ser fidels a la Paraula de Déu que aquí escoltem.