dijous, 26 de febrer del 2015

Missa de l’aparició. Missa de Santa Maria, mare de la reconciliació. Dimecres. 25-2-2015

Mn. A. Roquer. 
“Vós heu donat en Maria, que no tenia pecat, un cor ple de misericòrdia envers tots els vostres fills”.
Homilia:
El temps de Quaresma comença, pràcticament, amb les paraules de l’apòstol sant Pau: “Us ho recomano, reconcilieu-vos amb Déu”. I avui ens ho ha tornat a repetir.

La funció de reconciliació, de fer les paus, la té també la Verge Maria. No envà nosaltres l’anomenen Mare de Misericòrdia. Misericòrdia és la manifestació plena de la reconciliació.

Anant als primers segles trobarem molts tractats sobre aquets tema. Se’ns diu: “En el sí de Maria és el lloc on s’ha realitzat la pau entre Déu i els homes”. I el papa Joan Pau II ens deia: “La Verge Maria fou associada a l’obra de la reconciliació en virtut de la seva maternitat divina”. A l’Edat Mitjana se l’anomena Camí de Reconciliació o, també, Mare de la Reconciliació. “No hi ha altre reconciliació fora d’aquella que vós heu fet possible”, diu sant Anselm.

Per això els fidels acuden a ella per a que intercedeixi per ells i puguin obtenir la gràcia del perdó. I així la venerem com a “Refugi de pecadors”.

Per això, durant la Quaresma, sobretot en els santuaris marians, on acuden sovint els fidels, i més si en aquest santuari si venera la imatge amb el títol de Mare de Déu de Misericòrdia, és on podem acudir per demanar el perdó. Sobretot si pensem que les mares sempre tenen una debilitat: la capacitat de ser refugi de les malifetes dels fills. Les mares, com ningú, sempre són propenses a comprendre, a acollir; per tant, a perdonar els errors dels fills.

Recordant que el cor de Maria sempre fou amatent a acollir els pecadors, que ben posat, doncs, el títol de Mare de Misericòrdia. Un títol que sempre escau, i més en temps quaresmal, temps de reconciliació; temps, doncs, de misericòrdia; per a que recordem que Maria era misericordiosa envers els pecadors.

Com Jesús digué a Joan, al peu de la creu, “Aquí tens la teva mare”, se’ns ha dit també a tots nosaltres, devots del Santuari, “Aquí tens la teva mare”. Aquesta és la funció maternal de Maria. És en el sí de Maria on ha tingut lloc, al fer-se home, la reconciliació de Déu amb la humanitat.


Direm al prefaci: “Vós heu donat en Maria, que no tenia pecat, un cor ple de misericòrdia envers tots els vostres fills”.