diumenge, 10 de gener del 2016

Lectures i homilia de la festa del Baptisme de Jesús

Que la festa d’avui, en aquest Any Sant de la Misericòrdia que estem celebrant, ens ajudi a renovar i a consolidar els nostre baptisme.
Mn. A. Roquer
Lectura del llibre del profeta Isaïes (Is 42,1-4.6-7)
Això diu el Senyor: «Aquí teniu el meu servent, de qui he pres possessió, el meu estimat, en qui s’ha complagut la meva ànima. He posat en ell el meu Esperit perquè porti el dret a les nacions. No crida ni alça la veu, no es fa sentir pels carrers, no trenca la canya que s’esberla, no apaga la flama del ble que vacil·la; porta el dret amb fermesa, sense defallir, sense vacil·lar, fins haver-lo implantat a la terra, fins que les illes esperin les seves decisions.
»Jo, el Senyor, t’he cridat bondadosament, et prenc per la mà, t’he configurat i et destino a ser aliança del poble, llum de les nacions, per tornar la vista als ulls que han quedat cecs, per treure de la presó els encadenats i alliberar del calabós els qui vivien a la fosca.»
Lectura dels Fets dels Apòstols (Ac 10,34-38)
En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ara veig de veritat que Déu no fa diferències a favor d’uns o altres; Déu acull tothom qui creu en ell i fa el bé, de qualsevol nacionalitat que sigui. Ell va adreçar la seva paraula al poble d’Israel, anunciant-li la nova feliç: la pau per Jesucrist, que és Senyor de tots.
»Vosaltres ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret. Ja sabeu com Déu el va consagrar ungint-lo amb Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut a tots els qui estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell.»
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (Lc 3,15-16.21-22)
En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.» Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»

Homilia:
Els 30 a. de Natzaret es resumeixen, simplement, en això: “Pujà amb els seus pares a Natzaret i els era obedient... I el nen creixia i era entenimentat”.

La litúrgia d’avui dóna un salt en el temps. De la infància a l’edat adulta. Però amb una afirmació definitiva: “Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m’he complagut”.

La festa del Baptisme de Jesús és d’origen recent a casa nostra, a l’Occident. Va ser instituïda com a festa l’any 1960. Els promotors d’aquesta celebració els va assemblar que la manifestació de Jesús al món assolia la seva plenitud amb aquestes paraules: “Aquest és el meu fill, el meu estimat”. Isaïes parla d’una veu que crida anunciant que es revelarà la glòria de Déu. Sant Pau parla que s’ha revelat l’amor de Déu que ve a salvar tots els homes per Jesucrist”.

D’altra part, la festa d’avui és una bona ocasió per reflexionar sobre la nostra condició de batejats. És una festa per agrair a Déu el do de la gràcia de la fe; per agrair als pares que van ser instruments d’aquest do. I convé pensar com vivim el nostre baptisme. Sempre s’ha dit que hi ha batejats de nombre i batejats en l’Esperit que viu i actua en la seva vida. El nostre baptisme no fou un acte de pietat, ni tampoc una tradició, un costum; sinó el començament d’una nova vida.

Jesús marxa al desert, vora el riu Jordà, perquè vol escoltar, com feien molts, el profeta Joan, que s’adreça a un poble que viu en l’expectació i convida a la gent a rebre un baptisme d’aigua com a signe de purificació i de conversió. Jesús va al Jordà, i rep el baptisme de Joan. Aquest canvi de vida els evangelis ens l’expliquen com sempre amb un llenguatge poètic i simbòlic que porta un contingut plenament teològic. L’Evangeli ens diu que “el cel s’obrí”: s’acaba la distància entre Déu i el homes, desapareix la separació entre cel i terra, Déu s’ha fet home! Diu també l’Evangeli que l’Esperit Sant baixà cap a Jesús en forma visible com un colom. L’Evangeli parla encara de la veu de Déu que confirma definitivament Jesús com a fill estimat, ple de l’Esperit Sant; una veu que també es va sentir el dia del nostre baptisme (“Ets imatge de Jesús”).

Sant Pau també explica el sentit d’aquesta festa. “S’ha revelat l’amor de Déu que vol salvar tots els homes”. I no l’ha mogut les obres que nosaltres havíem fet sinó la seva bondat que ens salva amb un bany d’aigua regenerador i amb el poder de l’Esperit Sant.

Al Jordà es manifestà qui era aquell Jesús que venia de Natzaret al Jordà. “Ets el meu fill, el meu estimat, en tu m’he complagut”.

Que aquesta festa d’avui ens mogui a valorar el nostre baptisme, a prendre consciència que, per l’aigua i per l’Esperit, també nosaltres som fills estimats de Déu. Que la festa d’avui, en aquest Any Sant de la Misericòrdia que estem celebrant, ens ajudi a renovar i a consolidar els nostre baptisme.


També nosaltres, tots els batejats, som fills estimats de Déu.