12-5-2021: Defunció de la ceramista Neus Segrià Fortuny (E.P.R.)

12-5-2021: Defunció de la ceramista Neus Segrià Fortuny (E.P.R.)
Fotografia de la família Vila-Segrià durant la seva donació del reutale de "El Sant Sopar" (Joan Rebull) al Santuari de Misericòrdia (2017)