dimecres, 25 de juny del 2014

Homilia de la missa de l’aparició. Missa votiva de “Santa Maria, Reina i Mare de Misericòrdia”

Ella amb la seva gràcia enriqueix la nostra pobresa,
amb la seva força enforteix la nostra debilitat.

Mossen A. Roquer
Homilia:
Aquesta missa votiva que estem celebrant de “Santa Maria, Reina i Mare de Misericòrdia” té, d’entrada, dos títols, cadascun d’ells ple de tendresa: Reina i Mare.

Com a reina dóna ple sentit a la figura profètica de la reina Ester. Amb el títol de mare tots ens sentim fills perquè tots som objecte de la seva misericòrdia maternal. Amb aquest títol ja l’anomena així l’abat de Clounie, sant Abdó. “Ella ha estat, diu, la mare de misericòrdia en el seu fill Jesucrist”. I també la podríem anomenar mare clementíssima, mare plena de tendresa, mare de l’amor.

Ella, al cel, presenta al seu fill les necessitats de tots els fidels, com quan era a la terra va pregar pels esposos de Canà: “No tenen vi”. Si demana “No tenen vi” en un casament, com voleu que no demani tot allò que necessitem per a la vida. Ella, com ningú, ha estat atenta a les necessitats veritables dels fills, que per això són els fills.

Així en el cant del Magníficat ella lloa per dues vegades el Déu ple de misericòrdia: “L’amor que té als qui creuen en Ell”, i també “Ha protegit Israel; s’ha recordat del seu amor”. Per això nosaltres cantem sempre amb Maria la misericòrdia de Déu.

Aquesta mare clement ha experimentat singularment la misericòrdia de Déu. D’ella digué el papa Joan Pau II: “D’una manera extraordinària va conèixer la misericòrdia de Déu, i acull tots el qui acuden a ella; i escolta el clam dels atribolats”. I així ho diem en el prefaci de la missa d’avui.

Ella amb la seva gràcia enriqueix la nostra pobresa, amb la seva força enforteix la nostra debilitat.

Avui, aquí, en aquest Santuari, donem culte adient a la Mare de Déu per haver-nos engendrat Jesucrist, misericòrdia visible del Pare. Això els de Reus ho entenem molt bé. Aquesta misericòrdia forma part important de la nostra història i de la història de la nostra ciutat; nosaltres sabem fins on ha arribat i a través de qui ha arribat la misericòrdia de Déu per a tots nosaltres.


I així avui encara ens podem sentit joiosos i agraïts perquè som testimonis de com Déu, a través de Maria, ens ha manifestat la tendresa del seu amor en la seva misericòrdia.