dimarts, 25 de febrer de 2014

Homilia de la missa de l’aparició.

Sí, ho hem de dir sense por perquè és així:
Reus és, entre d’altres coses, la ciutat de la Mare de Déu.
Mn. A. Roquer.

Homilia:
No sé perquè us ho dic, perquè suposo que ja ho sabem que aquesta missa d’avui votiva, perquè no hi ha cap sant especial, a la Mare de Déu, Reina i Mare de Misericòrdia... com aquí enlloc per poder-la celebrar!

Era l’any 1954 quan el papa Pius XII instituïa la festa de Maria Reina. I així ho cantem a la Salve (“Reina i Mare de Misericòrdia”). Intercessora davant de Déu per tots nosaltres, com Ester intercedeix davant del rei Asuer.

Per això nosaltres invoquem i sabem perquè ho fem, en tenim motius. I ha quedat constatat a la història del nostre poble la intercessió de Maria com a Reina i Mare de Misericòrdia. I això no és cosa de un temps passat, això també és d’avui.

S’ha realitzat en Maria allò que nosaltres esperem que es realitzi en tots nosaltres un dia, l’Església. I així ho demanem: que tots els cristians, en el regne celestial, obtinguem la glòria que ens pertoca com a fills de Déu. Així ens ho digueren el dia del nostre baptisme al ser ungits amb l’oli sant: per a que siguis membre de Crist, sacerdot, profeta i rei fins a la vida eterna.

Ara ja sabem perquè nosaltres, a Reus, li diem a Maria amb tot motiu Reina i Mare de Misericòrdia. El que cal no és només que diem que té aquest títol, el que cal és que reconeguem i agraïm aquesta generositat, aquesta misericòrdia sempre actual de santa Maria vers la seva ciutat.

Sí, ho hem de dir sense por perquè és així: Reus és, entre d’altres coses, la ciutat de la Mare de Déu.

Imitem-la, doncs, a ella. Procurem també nosaltres ser homes i dones misericordiosos perquè el Senyor serà misericordiós amb nosaltres, si nosaltres ho som amb els germans.


I així és com aconseguirem el Regne del cel, la glòria que ens pertoca de dret com a fills de Déu com a batejats. No solament és una cosa que ho creiem sinó que ho puguem posseir per sempre!