dijous, 26 d’abril del 2012

Homilia de la missa de l’aparició.


Sant Marc sí que és el creador d’un nou gènere literari anomenat, ell l’anomena així, Evangeli. Ell és el primer que empra aquesta paraula.
Mn. A. Roquer.

Homilia:
Tot i que per a nosaltres el dia 25 de cada mes té una significació molt especial, aquesta devoció a la Mare de Déu de Misericòrdia, avui, 25 d’abril, celebrem sant Marc, que no és ni una celebració local ni particular sinó de tota l’Església universal.

Sant Marc és evangelista. Tot i que és, dels quatre, el més breu dels evangelis. Molt probablement fill d’aquella Maria on es refugià sant Pere quan sortí de la presó a Jerusalem. Sant Pere, a la seva Primera Carta, l’anomena “fill meu”; això pot significar que fou batejat per l’Apòstol. Company, sant Marc, de Pau en el seu primer viatge a Xipre; company de Pau en el captiveri a Roma; i li escriu, per això el trobem a Roma, sant Pau a Timoteu: “Fes-me arribar a Marc que és un home que em fa molt bon servei”. Aquesta és la darrera informació que en tenim: la seva presència compartint i ajudant a Pau en la presó romana.

Referent al seu Evangeli sembla que va ser posar per escrit, el més probable és que sant Pere no sabés escriure, l’evangeli que predicava sant Pere. L’evangeli de Marc fora, doncs, l’evangeli escrit de les paraules de l’apòstol Pere.

La resta ja és tradició però no és història. Sant Marc el trobem enterrat a la gran catedral de Venècia, portat el seu cos per dos mercaders. Però això ja sobrepassa la Història i a més a més és una tradició que prové del segle, ja molt tardà... del segle IX.

Ara, sant Marc sí que és el creador d’un nou gènere literari anomenat, ell l’anomena així, Evangeli. Ell és el primer que empra aquesta paraula. L’escrit evangèlic es converteix, doncs, no en la narració d’uns fets que han passat, l’Evangeli no és història, ni una nova doctrina que es predica, sinó un esdeveniment únic i salvador perquè ve de Déu. D’aquí el nom d’Evangeli, Bona Notícia.

L’esdeveniment de Jesús de Natzaret és un esdeveniment salvador per a tot aquell que l’accepta perquè és “la gran notícia de Jesús, com dirà sant Marc al començar l’evangeli, el Messies, el Fill de Déu”; i és per aquest motiu, perquè és el Fill de Déu qui ens parla, que el seu missatge és universal, i és per a sempre, i esdevé un motiu de salvació per als que creuen en Ell.

Demanem-li a sant Marc, com ho farem en l’oració de després de la comunió: Concediu-nos la gràcia de creure fermament en l’Evangeli.