Goigs a la Mare de Déu de Misericòrdia

Puix sou Vós la nostra Mare
i ho tenim a gran honor,
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.


1. Prop de Reus, Verge Maria,
vostre soli haveu posat,
i des d’ell, de nit i dia,
vigileu nostra ciutat.
Com que feu de sentinella,
no hem de viure amb cap temor
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

2. Ja fa segles que la pesta
convertí Reus en fossar.
Dalla en mà, la mort funesta
no es cansava de segar.
Aquell regne de silenci
el rompia un trist clamor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

3. A una pobra pastoreta,
Vós, aquí us apareixeu,
i amb amor – fent més estreta
la llaçada -,li dieu:
“Com que estimo tant la vila,
vull que acabi el seu dolor”
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

4. “Vés corrents... parla’ls. Revela
com en carn mortal m’has vist.
Vull que encenguin la candela
- com abans - a Jesucrist
perquè fugin aquests núvols
que ara escampen el terror.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

5. ...Tornarà, però amb tristesa...
Torna a Vós... Us té al davant.
De genolls i amb la mà estesa
cap el poble, us diu plorant
que els jurats no l’han creguda;
que allà baix creix la foscor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

6. En ses galtes una rosa
de roig viu heu estampat;
i de nou en camí es posa
per complir el que heu ordenat.
La creuran pel bell miracle
on llueix vostra esplendor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

7. Quan la cera s’encenia,
la malura va acabar...
A Sant Pere, nit i dia,
crema encara prop l’altar,
recordant-nos a tothora
aquell vostre gran favor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

8. Nostres avis construïren,
agraïts, aquest casal.
Fent-lo ric, si ells s’hi lluïren,
no ha fet menys l’home actual.
A la pau del Santuari
la gentada ve amb fervor.
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor.

9. Us invoquen, oh Senyora,
amorosos, vostres fills,
ja que sou llur defensora
quan sorgeixen els perills.
Ara i sempre en jorns de prova
contra el mal ens deu valor.
Verge de Misericòrdia,

mireu-nos amb ulls d’amor.


Mare nostra, dolç refugi
i consell del pecador:
Verge de Misericòrdia,
mireu-nos amb ulls d’amor


* Lletra d’origen: Josep Pont Dalmau. Revisada i posada al dia per Antoni Correig Massó. Música: Josep M Cogul Monné. Revisada per Josep Fusté Ferré