Bodes i celebracions al Santauri

BODES i ALTRES CELEBRACIONS AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE MISERICÒRDIAINFORMACIÓ PER ALS CONTRAENTS i/O ORGANITZADORS i LES SEVES FAMÍLIES


Lloc de pregària i pelegrinatge

Tingueu en compte que el Santuari és un lloc de pregària i pelegrinatge en honor de la Mare de Déu de Misericòrdia. Us preguem que sigueu respectuosos amb les formes establertes al Santuari.

Reserva del Santuari per a la celebració

Per reservar el Santuari per a celebrar-hi la vostra boda o cerimònia, cal:

- concretar el dia i l’hora de la celebració amb l’ermità del Santuari

- en el cas de boda, a més a més, cal dirigir-se al despatx de la prioral de Sant Pere (c. de l’Abadia, 2; Reus) per confirmar la data i l’hora de la celebració, i allí us donaran les indicacions oportunes sobre el procés que us caldrà seguir.

Horari del despatx parroquial:

- durant el curs acadèmic:

* dimarts, de 1/4 de nou a 2/4 de deu del vespre (20’15h a 21’30h)

* dimecres, de 2/4 de dotze a 2/4 de dues del migdia (11’30h a 13’30h)

La reserva del Santuari inclou organista, flors a l’altar major, il•luminació de festa i catifa.

Preparació de la cerimònia

Donada la importància del Sagrament del matrimoni cal que prepareu la cerimònia de la boda amb el mossèn que us ha de casar amb la suficient antelació.

Si es tracta d’una cerimònia religiosa en acció de gràcies, també cal que la prepareu amb la deguda antelació amb el mossèn que oficiarà la cerimònia.

Puntualitat

Feu-vos la idea de que cal ser rigorosament puntuals el dia de la vostra boda (o qualsevol altra cerimònia). Tot allò que pot semblar una excusa raonada cal tenir-la prevista. Penseu que al Santuari, després de la vostra cerimònia es celebren altres actes que tampoc han de retardar-se.

Música i Cants

L’organista del Santuari s’ocuparà de l’acompanyament musical de la cerimònia (himne o cant d’entrada de la núvia, acompanyament de la cerimònia religiosa i sortida dels nuvis). En el cas de les cerimònies en acció de gràcies també cal acordar amb l’organista del Santuari i el mossèn responsable l’acompanyament musical corresponent.

En el cas de que es vulguin afegir cantants o altres instruments musicals, sempre caldrà acordar-ho prèviament amb el celebrant i amb l’organista. En aquests casos el seu cost econòmic no estarà inclòs en la reserva del Santuari.

Flors

L’altar major del Santuari està guarnit adequadament amb flors blanques.

Tal com el cas de la música i els cants, si hom considera que cal afegir més elements florals caldrà posar-se en contacte amb un florista que ho podrà fer seguint les instruccions de l’ermità; i tampoc, en aquests casos, el seu cost econòmic no estarà inclòs en la reserva del Santuari.

Reportatges audiovisuals

El Santuari no proporciona ni tan sols indica cap professional. Es permet l’assistència a la cerimònia del o dels professionals contractats o convidats, sempre que es comportin amb la discreció que es correspon amb la importància de l’acte i seguint les indicacions del celebrant.

Cal que es prenguin les mesures oportunes per a que la puntualitat de l’acte no es vegi alterada per la realització de reportatges previs o posteriors al mateix.

Sortida dels nuvis

Al finalitzar la celebració, la felicitació als nuvis és quelcom imprescindible. Però caldria que es realitzés de tal manera que no alterés l’objectiu principal del Santuari, que com ja us hem dit és un lloc de pregària i de pelegrinatge. El lloc adequat és a l’exterior del Santuari, davant de la seva façana principal. També us demanem que durant aquesta felicitació els vostres familiars i convidats no facin ús de determinats costums que pugin malmetre la neteja de l’interior o exterior del Santuari o, fins i tot, elements de l’edifici.El dia del vostre casament, el Santuari us oferirà un exemplar del Nou Testament signat pel prevere que presideixi l’enllaç.


Heu de tenir en compte que al Santuari s’originaran unes despeses concretes en relació a la vostra celebració i per aquesta raó us demanarem un donatiu.